Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức
Ban lãnh đạo
Các Đơn vị trực thuộc
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023
Số lượt truy cập
913520
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

+Lập kế hoạch tài chính và thực hiện việc quyết toán tài chính theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nước . +Căn cứ vào hồ sơ quyết toán của bộ phận kế hoạch để thanh toán với các chủ đầu tư và các đơn vị trong viện . + Thanh quyết toán tài chính quý, năm theo quy định kế toán thống kê của ...


PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phụ trách bộ phận: KSXD: Nguyễn Xuân Dũng - Số cán bộ công nhân viên: 09 người Trong đó: + Đại học: 06 người + Cao đẳng, trung cấp: 02 người + Công nhân kỹ thuật: 01 người ...


PHÒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT

+Tham mưu và giúp Ban lãnh đạo Viện trong công tác quản lý chất lượng các sản phẩm kỹ thuật do Viện thực hiện . +Phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật (OTK ) các sản phẩm trên các lĩnh vực khảo sát thiết kế nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy phạm ...


PHÒNG KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

*Số cán bộ công nhân viên: 28 người - Bộ phân khảo sát Địa hình : 21 người - Bộ phận khảo sát Địa chất và Thí nghiệm 7 người ...


PHÒNG TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

+ Nghiên cứu, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư và thiết kế kiến trúc các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp,...và một số công việc khác. + Tham gia thẩm định các đồ án thiết kế kiến trúc các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (không phải do Viện lập) phục vụ cho công tác phê duyệt của các cấp có thẩm quyền. ...


PHÒNG QUY HOẠCH TƯ VẤN TỔNG HỢP

Nghiên cứu lập nhiệm vụ và thiết kế các đồ án quy hoạch vùng; Quy hoạch chung xây dựng các đô thị, nông thôn; Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư; Các khu công nghiệp,khu đô thị mới; Lập quy hoạch chung ...


Tin TIÊU BIỂU

 

 
 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng