Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
UBND Tỉnh
Sở XD Nghệ An
Văn bản khác
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
18 tháng 8, 2019
Số lượt truy cập
712354
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
UBND TỈNH
Quyết định 3764/QĐ-UBND ngày 17/7/2017

Quy định điều chỉnh, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng Nghệ An ...


Quyết định số 4886/QĐ-UBND ngày 7 tháng 10 năm 2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An ...


Quy chế tổ chức và hoạt động của viện Quy hoạch - kiến trúc xây dựng Nghệ An

...


Tin TIÊU BIỂU

 

 
 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng