Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023
Số lượt truy cập
913533
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
HỘI THẢO KHOA HỌC

Sau gần 2 năm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Vinh”, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng Nghệ An đã tổ chức Hội thảo khoa học quy mô cấp tỉnh nhằm tranh thủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề tài trước khi bảo vệ trước hội đồng nghiệm thu cấp Tỉnh. ...


ỨNG DỤNG GIS PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quá trình đô thị hoá ở tỉnh Nghệ An trong những năm qua đạt được kết quả nhất định, hiện nay toàn tỉnh có 21 đô thị từ loại 5 đến loại 1, với 1 thành phố, 2 thị xã, 18 thị trấn; về tương lai đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 dự kiến sẽ có 61 đô thị. Đến nay toàn bộ các đô thị hiện có đã được lập quy hoạch xây dựng hoàn chỉnh, kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của nhân dân và là nhân tố quan trọng trong mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh. ...


Tin TIÊU BIỂU

 

 
 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng