Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức
Ban lãnh đạo
Các Đơn vị trực thuộc
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023

Số lượt truy cập
913539
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
BAN LÃNH ĐẠO
Ban lãnh đạo

 

 

 Viện trưởng
Bí thư Đảng ủy bộ phận
Thạc sỹ. KS: Nguyễn Anh Tài
 

 

 
 

 


Phó Viện trưởng
Thạc sỹ. KS: Nguyễn Xuân Dũng
 
Phó Viện trưởng  
Thạc sỹ. KS: Hoàng Nhật Thành  
Phó Viện trưởng  
Thạc sỹ. KTS: Trần Hoàng  

 

 

 

 

Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng