Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
QH Nông thôn mới
Năm 2010
Năm 2009
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
16 tháng 7, 2019

Số lượt truy cập
709025
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
NĂM 2013
Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020

        Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa ở Việt Nam, CTR ngày càng gia tăng nhanh chóng ở hầu hết các đô thị và nông thôn, nhưng quy hoạch quản lý chất thải rắn hiện chưa được xem xét một cách toàn diện. Sự bất cập của việc không có quy hoạch quản lý CTR đã gây ra những tác động nghiêm trọng tới chất lượng môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.
        Hiện nay lượng CTR không ngừng tăng lên, công tác thu gom, vận chuyển CTR đô thị, CTR công nghiệp và CTR y tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ thu gom trung bình các đô thị trên địa bàn tỉnh là 68,8% năm 2010, khu vực nông thôn tỷ lệ thu gom trung bình 20%.
 Công nghệ xử lý CTR đô thị hiện nay chủ yếu vẫn là chôn lấp, trong đó có tới 85% đô thị sử dụng phương pháp chôn lấp CTR không hợp vệ sinh, chưa chấp hành nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, chưa đảm bảo khoảng cách ly, gây mất vệ sinh và làm ô nhiễm môi trường.
        Quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4566/QĐ/UBND-CD ngày 12/11/2007, trong đó đã xác định vị trí quy mô các khu vực chôn lấp, xử lý rác thải tại các địa phương. Tuy nhiên việc thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý các công trình xử lý rác thải trên địa bàn các địa phương vẫn mang tính chất chắp vá, bị động, thiếu tầm nhìn dài hạn.
Với những lý do trên cần phải triển khai lập quy hoạch quản lý CTR trên địa bàn tỉnh Nghệ An một cách đồng bộ, đảm bảo tính bền vững lâu dài, làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng các khu xử lý CTR hợp vệ sinh giai đoạn 2011 - 2020;

3 Mục tiêu lập quy hoạch quản lý CTR.

    Mục tiêu tổng quát:
    - Phân định phạm vi phục vụ cho từng điểm quy hoạch, lựa chọn quy mô sử dụng đất phù hợp với công nghệ xử lý, gắn quy hoạch quản lý CTR với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh.
    - Cải thiện điều kiện vệ sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí) do CTR gây ra, nâng cao sức khỏe nhân dân.
    - Tạo môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.
    - Làm cơ sở cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng các khu xử lý, tái chế CTR theo từng giai đoạn, nhằm từng bước hoàn thành hệ thống đồng bộ quản lý CTR ở các thành phố, thị xã, huyện, thị trấn, các cụm, khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
    Mục tiêu cụ thề quản lý chất thải rắn:
* Đến năm 2015
- 85% tổng lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, trong đó 60% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ;
- 50% tổng lượng chất thải xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom xử lý, trong đó 30% đ]ược thu hồi để tái chế sử dụng hoặc tái chế;
- 30% bùn bể phốt cho các đô thị từ loại II trở lên và 10% cho các đô thị còn lại được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường;
- Giảm 40% khối lượng túi nilon sử dụng tại các siêu thị và trung tâm thương mại so với năm 2010;
- 50% các đô thị có công trình tái chế chất thải rắn thực hiện phân loại tại hộ gia đình;
- 80% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 70% được thu hồi để tái sử dụng và tái chế;
- 60% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các khu công nghiệp được xử lý đảm bảo môi trường;
- 100% lượng chất thải tại các cơ sở y tế được thu gom, phân loại và vận chuyển đến các cơ sở xử lý, trong đó có 70% lượng chất thải y tế nguy hại được xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường;
- 40% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn và 50% tại các làng nghề được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường;
- 100% bãi rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ được xử lý;
*Đến năm 2020
- 90% tổng lượng chất thải đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ;
- 80% tổng lượng chất thải xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom xử lý, trong đó 50% được thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế;
- 50% bùn bể phốt cho các đô thị từ loại II trở lên và 30% cho các đô thị còn lại được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường;
- Giảm 65% khối lượng túi nilon sử dụng tại các siêu thị và trung tâm thương mại so với năm 2010;
- 80% các đô thị có công trình tái chế chất thải rắn thực hiện phân loại tại hộ gia đình;
+ 90% tổng lượng chất thải công nghiệp không nguy hại phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 75% được thu hồi để tái sử dụng và tái chế;
- 70% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các khu công nghiệp được xử lý đảm bảo môi trường;
+ 100% lượng chất thải y tế nguy hại và nguy hại tại các cơ sở y tế, bệnh viện được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường;
+ 70% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn và 80% tại các làng nghề được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường;

Quyết định phê duyệt của UBND Tỉnh Nghệ An:
File đính kèm: QH chat thai ran tren dia ban NA.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng