Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
20 tháng 4, 2018

Số lượt truy cập
639463
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
TRANG CHỦ
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia làm việc với Viện Quy hoạch KTXD Nghệ An
            Chiều ngày 21/4/2016, Ông Nguyễn Thành Hưng, Ths, KTS, phó viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, cùng các lãnh đạo chuyên môn có buổi làm việc với Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An để trao đổi đề tài nghiên cứu độc lập cấp nhà nước về “Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam”
            Về phía Viện QH kiến trúc xây dựng Nghệ An có đ/c Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng, cùng các lãnh đạo các phòng ban chuyên môn
            Về phía Hội kiến trúc sư Nghệ An có đ/c Lương Bá Quảng - Chủ tịch hội. 

a
            Với nội dung là đề xuất mục tiêu đổi mới toàn diện công tác lập Quy hoạch đô thị (QHĐT) phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế trong phương pháp quy hoạch đô thị truyền thống.
a

a
            Trong buổi họp, Hai bên cùng phối hợp, trao đổi, các mục tiêu cụ thể bao gồm đề xuất quy trình, phương pháp, nội dung, sản phẩm QHĐT đổi mới, đề xuất các văn bản pháp quy cần điều chỉnh để phương pháp QHĐT đổi mới được áp dụng trong thực tiễn, đề xuất khung đào tạo và tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý và tư vấn QHĐT.
 
            Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là 1 trong 10 đô thị tiêu biểu được lựa chọn trong nộii dung nghiên cứu của đề tài. Những năm gần đây, TP. Vinh đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực phát triển đô thị, góp phần khẳng định vị thế quan trọng trong vùng kinh tế Bắc trung bộ. Kết quả trên cũng có sự đóng góp quan trọng của công tác lập và quản lý thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị.
 
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng