Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức
Ban lãnh đạo
Các Đơn vị trực thuộc
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023

Số lượt truy cập
913524
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Hội đồng khoa học

Hội đồng Khoa học - Kỹ thuật có nhiệm vụ giúp Viện trưởng xem xét, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật tối ưu cho những dự án quan trọng, những vấn đề phức tạp; Tham gia đánh giá các đề tài nghiên cứu Khoa học - Kỹ thuật; Cải tiến ứng dụng tiến bộ Khoa học - Kỹ thuật vào công tác chuyên môn của Viện.

Các tin khác
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng