Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
20 tháng 9, 2018

Số lượt truy cập
661039
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
TRANG CHỦ
Hội thảo diễn đàn Quy hoạch đô thị Việt Nam
Ngày 13/08/2016, tại thành phố Thanh Hóa đã diễn ra hội thảo diễn đàn quy hoạch đô thị Việt Nam về “Đổi mới công tác lập quy hoạch đô thị góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị”.
Đây là một Diễn đàn Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam, tổ chức thường niên vào dịp tháng 08 hàng năm, do Hội Quy hoạch đô thị Việt Nam chủ trì,  Viện Quy hoạch Quốc gia là đơn vị thường trực tổ chức, nhằm xây dựng một diễn đàn  Quy hoạch và Quản lý quy hoạch. Hội thảo còn có mục đích gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm quản lý và nghiệp vụ quy hoạch giữa các Sở xây dựng và các Viện Quy hoạch trong cả nước.
Tham gia hội thảo gồm các Sở xây dựng, Viện quy hoạch thuộc các tỉnh thành trong cả nước. Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng Nghệ An tham gia diễn đàn lần này gồm 12 cán bộ là kiến trúc sư, kỹ sư do Viện trưởng Nguyễn Anh Tài làm trưởng đoàn.
Mục tiêu: Nghiên cứu đề xuất Phương pháp quy hoạch đô thị mới thích hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam để giải quyết những tồn tại hạn chế trong phương pháp quy hoạch truyền thống nhằm xây dựng các đô thị Việt Nam hiện đại, bản sắc và bền vững.
Nội dung chính của buổi thảo luận: Đổi mới công tác lập Quy hoạch đô thị góp phần nâng cao hiệu quả Quản lý đô thị.
 * Công tác lập quy hoạch đô thị là vô cùng phức tạp, tuy nhiên công tác quản lý và vận hành các bước tiếp theo của quy hoạch đô thị để đảm bảo đô thị đi đúng hướng mục tiêu đặt ra còn phức tạp hơn gấp nhiều lần.
* Việc thực hiện phát triển đô thị theo đúng quy hoạch đô thị yêu cầu có một Quy trình thật sự linh hoạt. Để thay đổi Quy trình hệ thống không thể làm ngay mà cần có lộ trình từng bước đồng bộ.
* Khảo sát thực tiễn để nhận diện những tồn tại trong công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị sẽ giúp ích cho nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện nội dung hệ thống, quy trình quy hoạch đô thị theo đúng mục tiêu đã đặt ra.
Đề xuất một số nội dung chính giai đoạn trước mắt:
+ Hình thành cơ quan đầu mối, đa ngành về quản lý các hoạt động quy hoạch.
+Tăng cường công tác phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương trên cơ sở nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách.
+ Hình thành các ban chuyên môn để xem xét các định hướng, giám sát thực hiện.
+ Hoàn thiện hệ thống pháp lý về quản lý phát triển đô thị, đặt trọng tâm vào công tác quản lý đầu tư và xây dựng các đô thị mới, sớm nghiên cứu ban hành Luật phát triển đô thị, Luật cảnh quan…
+ Tiến hành các Quy hoạch phân khu gắn với địa giới hành chính (không nhất thiết theo các phân khu chức năng) để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thực hiện sau quy hoạch.
 Sau buổi hội thảo, đoàn đi tham quan một số công trình đang triển khai tại Thanh Hóa.
 
  
Trung tâm hội chợ - triển lãm.
 
 
Sa bàn quy hoạch chung thị xã Sầm Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng