Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
24 tháng 5, 2018

Số lượt truy cập
644290
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
NĂM 2016
Các công trình Quy hoạch đã phê duyệt năm 2016
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số: 4987/QĐ.UBND-XD ngày 13/10/2016.
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số: 3698/QĐ.UBND ngày 01/8/2016.
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số: 3172/QĐ.UBND ngày 01/7/2016.
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số: 3051/QĐ.UBND-XD ngày 29/6/2016.
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số: 3004/QĐ.UBND ngày 27/06/2016.
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số: 1927/QĐ.UBND ngày 04/5/2016.
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng