Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
18 tháng 12, 2017

Số lượt truy cập
619224
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
NĂM 2017
Các công trình Quy hoạch đã phê duyệt năm 2017
 
Được Khu BQL Kinh tế Đông Nam - tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:05/QĐ-KKT ngày 10/01/2017.
 
 Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số: 139/QĐ-UBND ngày 10/01/2017.
 
 Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số: 140/QĐ-KKT ngày 10/01/2017.
 
 Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số: 177/QĐ-UBND ngày 12/01/2017
 
 Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số: 178/QĐ-UBND ngày 12/01/2017
 
 Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số: 179/QĐ-UBND ngày 12/01/2017
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng