Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
QH Nông thôn mới
Năm 2010
Năm 2009
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
21 tháng 3, 2019

Số lượt truy cập
688400
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
NĂM 2017
Các công trình Quy hoạch đã phê duyệt năm 2017
 
Được Khu BQL Kinh tế Đông Nam - tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:05/QĐ-KKT ngày 10/01/2017.. 
 
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:177/QĐ-UBND ngày 12/01/2017.  
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:178/QĐ-UBND ngày 12/01/2017.  
 
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:179/QĐ-UBND ngày 12/01/2017.
 
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:139/QĐ-UBND ngày 10/01/2017. 
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:949/QĐ-UBND ngày 14/03/2017. 
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:950/QĐ-UBND ngày 14/03/2017.
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:949/QĐ-UBND ngày 14/03/2017. 
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:992/QĐ-UBND ngày 15/03/2017. 
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:946/QĐ-UBND ngày 14/03/2017. 
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:4190/QĐ-UBND ngày 08/06/2017.
 
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:4054/QĐ-UBND ngày 01/09/2017.
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:4431/QĐ-UBND ngày 27/09/2017. 
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:4432/QĐ-UBND ngày 27/09/2017.
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:4430/QĐ-UBND ngày 27/09/2017.
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:4433/QĐ-UBND ngày 27/09/2017.
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:5279/QĐ-UBND ngày 02/11/2017.
 
Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định Số:6102/QĐ-UBND ngày 18/12/2017. 
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng