Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
22 tháng 1, 2020

Số lượt truy cập
732826
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
TRANG CHỦ
Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
Thực hiện thông tri 02/CT.ĐU ngày 13/4/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2020; Kế hoạch số 71- KH ĐU-SXD ngày 09/6/2017 và công văn số 76-CV/ĐU.SXP ngày 04/7/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng Nghệ An. Đảng bộ bộ phận Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An đã  chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.
Trong thời gian từ ngày 05/7/2017 đến 07/7/2017 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận đã lần lượt tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch của Đảng ủy Sở Xây dựng.
 Đây là dịp để các chi bộ kiểm điểm đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong việc lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2020, bên cạnh đó các chi bộ đánh gia việc thực hiện chỉ thị số: 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rút ra bài học kinh nghiệm qua đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ để xây dựng đảng bộ bộ phận ngày càng vững mạnh, xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo.
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ. Đảng bộ bộ phận sẽ lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các chi bộ đã đề ra.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ
Đ/c Nguyễn Trường Giang – UV.BCH Đảng bộ Sở Xây dựng
Tham dự và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ
Đại hội chi bộ Phòng Quy hoạch 1
 
Đại hội chi bộ Phòng Tổng hợp
Đại hội chi bộ Phòng Kỹ Thuật
Đại hội chi bộ Phòng Khảo Sát
Đại hội chi bộ Phòng Kiến trúc
Đại hội chi bộ Phòng Quy hoạch 2
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng