Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
07 tháng 7, 2022

Số lượt truy cập
875509
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
TRANG CHỦ
Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Hội Nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng
Chiều ngày 31/7/2019. Đảng ủy Sở Xây Dựng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 và Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị. Tham dự và và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An; Đ/c: Nguyễn Trường Giang – Bí thư đảng ủy Sở Xây Dựng cùng toàn thể cán bộ Đảng viên, công chức, viện chức, người lao động thuộc Đảng ủy Sở Xây Dựng.
 
Đ/c Nguyễn Trường Giang – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây Dựng khai mạc Hội nghị
 
 
Đ/c: Hoàng Văn Nhiên – Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
 phổ biến, quán triệt các nội dung Hội nghị ương 10 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018
và Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị 
 
 
 
 
Đ/c: Nguyễn Quốc Hà – UV BCH Đảng ủy Sở Xây Dựng Nghệ An
 Hướng dẫn viết bài thu hoạch, tổng kết hội nghị
 
Kết thúc Hội nghị Đảng ủy Sở Xây Dựng yêu cầu các các đồng chí tham gia viết bài thu hoạch kết quả học tập, quán triệt nội dung  Hội Nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng.
Các tin khác
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng