Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
25 tháng 1, 2021

Số lượt truy cập
789094
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
TRANG CHỦ
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2020, tổng kết công tác chuyên môn, công đoàn năm 2019

Sáng ngày 17/01/2020, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây Dựng Nghệ An tổ chức Hội Nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động năm 2020; Tổng kết công tác chuyên môn, Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Về tham dự hội nghị có Ông Trần Quang Khải – Phó chủ tịch Công đoàn Xây Dựng Nghệ An;

 

 Đ/c Nguyễn Xuân Dũng - Phó Viện trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn năm 2019

 

 Đ/c Nguyễn Cảnh Tài - Phó  chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2019

 

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả công tác chuyên môn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do đồng chí Nguyễn Xuân Dũng – Phó Viện trưởng trình bày; Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do đồng chí Nguyễn Cảnh Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày; Báo cáo công tác tài chính năm 2017 do đồng chí Nguyễn Thế Quân – Phụ trách Kế toán trình bày; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân do đồng chí Ngô Phú Nho – Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày.

 

Đ/c Nguyễn Thế Quân – phụ trách Kế toán trình bày Báo cáo tài chínhnăm 2019

 
 Đ/c Ngô Phú Nho - trình bày Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2019

 Trong năm 2019 bên cạnh các thuận lợi từ sự quan tâm, giúp đỡ của UBND Tỉnh, Sở Xây dựng và các cấp các ngành cùng với đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn; Viện đã gặp không ít khó khăn trong công tác khai thác tìm kiếm việc làm và thu hồi công nợ do các chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đến công tác khảo sát quy hoạch, kinh phí ngân sách bố trí cho công tác quy hoạch còn ít, phân bổ chậm và chưa có chính sách ưu tiên cho các đồ án lớn, trong điểm …. Tuy nhiên Đảng ủy bộ phận và Ban lãnh đạo Viện đã có những giải pháp kịp thời nên hoạt động của Viện trong năm qua đã đạt được những kết quả tích cực; Viện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, đóng góp các quỹ phúc lợi xã hội; Bên cạnh đó các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV luôn đước Viện duy trì và tổ chức thường xuyên.

 

Đ/c Nguyễn Anh Tài - Viện trường phát biểu tổng kết Hội Nghị

Tổng kết Hội nghị, đ/c Nguyễn Anh Tài – Viện trưởng tổng hợp và giải trình các ý kiến tại Hội nghị, cảm ơn sự tham gia ý kiến đóng góp của các đại biểu, các phòng ban, đồng thời tin tưởng vào sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBCNV, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp các ngành, phát huy các truyền thống trong những năm qua nhất định Viện Quy hoạch-Kiến trúc Xây dựng Nghệ An sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2020./.

 

Các tin khác
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng