Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
07 tháng 7, 2022

Số lượt truy cập
875682
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
TRANG CHỦ
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN VIỆN QH – KT XÂY DỰNG NGHỆ AN, NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Thực hiện hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 06/11/2019 của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và hướng dẫn số 133-HD/ĐU-SXD ngày 20/12/2019 của Đảng ủy Sở Xây dựng về việc tổ chức đại hội Đảng các cấp. Từ ngày  28/2/2020 đến 4/3/2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Viện Quy hoạch – Kiến trúc Xây dựng Nghệ An đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đây là hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn đảng bộ, là tiền đề chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội các chi bộ trực thuộc (gồm 6 chi bộ), với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung cao từ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đã được thực hiện tốt. Công tác xây dựng văn kiện đã được đưa ra bàn bạc, thảo luận thẳng thắn trên tinh thần dân chủ trước khi đi đến thống nhất. Các báo cáo chính trị tập trung, ngắn gọn nêu bật được nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự thực hiện đúng theo quy định và chú trọng chất lượng, số lượng cơ cấu hợp lý. Do đó, đại hội các chi bộ trực thuộc đã được diễn ra thành công.

 

 

 

 

Đ/c Hoàng Nhật Thành - Phó bí thư Đảng bộ bộ phận, phó Viện trưởng

tặng hoa chúc mừng Đ/c Hà Văn Hợp Bí thư chi bộ phòng Khảo Sát nhiệm kỳ 2020 - 2022Đ/c Hoàng Nhật Thành - Phó bí thư Đảng bộ bộ phận, phó Viện trưởng

tặng hoa chúc mừng  Chi ủy chi bộ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2022Đ/c Hoàng Nhật Thành - Phó bí thư Đảng bộ bộ phận, phó Viện trưởng

tặng hoa chúc mừng  Đ/c Nguyễn Xuân Nam Bí thư chi bộ phòng Quy hoạch 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022
Đ/c Hoàng Nhật Thành - Phó bí thư Đảng bộ bộ phận, phó Viện trưởng

tặng hoa chúc mừng  Đ/c Trần Hoàng  bí thư chi bộ phòng Quy hoạch 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đ/c Hoàng Nhật Thành - Phó bí thư Đảng bộ bộ phận, phó Viện trưởng

tặng hoa chúc mừng  Đ/c Ngô Phú Nho  bí thư chi bộ phòng Khoa học kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đ/c Hoàng Nhật Thành - Phó bí thư Đảng bộ bộ phận, phó Viện trưởng

tặng hoa chúc mừng  Đ/c Vũ Văn Thắng  bí thư chi bộ phòng Kiến trúc công trình nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thông qua kỳ Đại hội này, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ bộ phận Viện Quy hoạch – Kiến trúc quyết tâm đoàn kết thống nhất, tuyệt đối tin tưởng và chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, là cơ sở để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ bộ phận Viện Quy hoạch – Kiến Trúc Xây dựng Nghệ An nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Các tin khác
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng