Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
26 tháng 10, 2021

Số lượt truy cập
829266
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
TRANG CHỦ
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021, TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, CÔNG ĐOÀN NĂM 2020
Toàn cảnh Hội Nghị
Toàn cảnh Hội Nghị

Sáng ngày 30/12/2020, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây Dựng Nghệ An tổ chức Hội Nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động năm 2021; Tổng kết công tác chuyên môn, Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Đình Lơi – Phó giám đốc Sở Xây Dựng, Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây Dựng Nghệ An.

 

 Ông: Nguyễn Đình Lợi - Phó giám đốc Sở Xây Dựng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả công tác chuyên môn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do đồng chí Nguyễn Xuân Dũng – Phó Viện trưởng trình bày; Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do đồng chí Nguyễn Thị Tố Hoa – Chủ tịch Công đoàn trình bày; Báo cáo công tác tài chính năm 2020 do đồng chí Ngô Thị Cúc – Phụ trách Kế toán trình bày; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân do đồng chí Văn Vũ Thắng – Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày.


Đ/c Nguyễn Xuân Dũng - Phó Viện trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn năm 2020

 

Đ/c Nguyễn Thị Tố Hoa -  chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2020

 

Đ/c Ngô Thị Cúc - phụ trách Kế toán trình bày Báo cáo tài chínhnăm 2020

 

Đ/c Văn Vũ Thắng - trình bày Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2020

 

Trong năm 2020 bên cạnh các thuận lợi từ sự quan tâm, giúp đỡ của UBND Tỉnh, Sở Xây dựng và các cấp các ngành cùng với đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn; Viện đã gặp không ít khó khăn trong công tác khai thác tìm kiếm việc làm và thu hồi công nợ do các chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đến công tác khảo sát quy hoạch, kinh phí ngân sách bố trí cho công tác quy hoạch còn ít, phân bổ chậm và chưa có chính sách ưu tiên cho các đồ án lớn, trọng điểm …. tuy nhiên Đảng ủy bộ phận và Ban lãnh đạo Viện đã có những giải pháp kịp thời nên hoạt động của Viện trong năm qua đã đạt được những kết quả tích cực; Viện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, đóng góp các quỹ phúc lợi xã hội; Bên cạnh đó các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV luôn đước Viện duy trì và tổ chức thường xuyên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghi đ/c Nguyễn Đình Lợi – Phó giám đốc Sở Xây Dựng biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2020 của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây Dựng Nghệ An; Với tiềm năng và lợi thế, yêu cầu lãnh đạo, tập thể CBCNV Viện phát huy tinh thần đoàn kết đưa Viện ngày càng phát triển xứng tầm là đơn vị ngang tầm vùng Bắc Trung Bộ.

  

 Đ/c Nguyễn Anh Tài - Viện trường phát biểu tổng kết Hội Nghị

Tổng kết Hội nghị, đ/c Nguyễn Anh Tài – Viện trưởng tổng hợp và giải trình các ý kiến tại Hội nghị, cảm ơn sự tham gia ý kiến đóng góp của các đại biểu, các phòng ban, đồng thời tin tưởng vào sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBCNV, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp các ngành, phát huy các truyền thống trong những năm qua nhất định Viện Quy hoạch-Kiến trúc Xây dựng Nghệ An sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2021./.

Các tin khác
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng