Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023

Số lượt truy cập
913599
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
TRANG CHỦ
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓAXIII
Cán bộ, Đảng viên tham gia học tập tại điểm cầu
Cán bộ, Đảng viên tham gia học tập tại điểm cầu
Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐUK ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, về tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đảng ủy Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, chọn Viện Quy hoạch-Kiến trúc Xây Dựng Nghệ An tổ chức điểm cầu để tổ chức quán triệt cho các đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Viện Quy hoạch-Kiến trúc Xây Dựng.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan nắm vững các nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ bộ phận và chi bộ, đồng thời cụ thể hóa chủ trương, biện pháp vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị phong ban./.
Các tin khác
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng