Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức
Ban lãnh đạo
Các Đơn vị trực thuộc
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023

Số lượt truy cập
913591
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG QUY HOẠCH TƯ VẤN TỔNG HỢP

        Trưởng phòng
Ths. KS: Nguyễn Cảnh Tài

                               

Phó Trưởng phòng
Ths.KTS: Nguyễn Xuân Nam

                    

Phó Trưởng phòng
Ths.KTS: Hồ Đức Sơn

- Số cán bộ công nhân viên: 12 người

*Chức năng nhiệm vụ: 
+  Nghiên cứu lập nhiệm vụ và thiết kế các đồ án quy hoạch vùng; Quy hoạch chung xây dựng các đô thị, nông thôn; Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư; Các khu công nghiệp,khu đô thị mới; Lập quy hoạch chung phát triển vật liệu; Quy hoạch môi trường, cảnh quan, kiến trúc đô thị, nông thôn trên địa bàn Tỉnh.       
+ Đề xuất ý kiến, giải pháp phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng.
+ Tham gia thẩm định các đồ án quy hoạch và thẩm định thiết kế, dự toán (không phải do Viện lập) các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn như: giao thông, san nền, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng, đường dây và trạm biến áp đến 35KV, ...
+ Lựa chọn giới thiệu địa điểm xây dựng khi có nhu cầu của khách hàng.
+ Thực hiện tư vấn thiết kế các dự án như: đường ô tô và đường thành phố, thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật khác như: điện chiếu sáng, cấp thoát nước, hệ thống đường dây và trạm biến áp đến 35 KVA.
+ Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng.

 


 

Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng