Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức
Ban lãnh đạo
Các Đơn vị trực thuộc
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023

Số lượt truy cập
913514
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trưởng phòng
Ths. KTS: Văn Vũ Thắng
 
Phó trưởng phòng
Ths.KS: NguyễnÁnh Sáng
 
 
 
Phó trưởng phòng
KTS: Nguyễn Cảnh Tuấn

 

-Số cán bộ công nhân viên: 12 người
* Chức năng, nhiệm vụ:
            + Nghiên cứu, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư và thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp,...
+ Tham gia thẩm tra các đồ án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (không phải do viện lập) phục vụ cho công tác phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.
            + Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng .
 
Các tin khác
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng