Trang chủ
GIƠI THIỆU
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023

Số lượt truy cập
913536
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu
Trụ sở viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An
Trụ sở viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An

I-THÔNG TIN CHUNG
1) Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Xây dựng Nghệ An, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.  

2) Tên đơn vị :   

3) Điạ chỉ:         Km 1+ 500 Đường V.I. Lênin - T.P Vinh - Tỉnh Nghệ An.
4) Điện thoại: 
  

+ Viện trưởng:                
0383.847.333
+ Phó viện trưởng:         
+ Phòng Kế hoạch - Tổ chức – Hành chính.
0383.522.732 ; 0383.522.731
+ Phòng Tài chính – Kế toán.
0383.522.724
+ Phòng Quản lý Kỹ thuật:           
0383.522.730
+ Phòng Quy hoạch tư vấn tổng hợp 1
0383.522.725
+ Phòng Quy hoạch tư vấn tổng hợp 2
0383.522.733
+ Phòng tư vấn Kiến trúc Xây dựng.
0383.522.738
+ Phòng Khảo sát, thí nghiệm vật liệu xây dựng và địa chất công trình.
0383.522.730
0383.522.729
+ Website:     
+ Fax:            
0383.522.728
+ Email:         

  5) Tài khoản:     102010000382353     Ngân hàng Công thương Nghệ An
6) Mã số thuế:    2900613852              Cục thuế Nghệ An
7)  Được thành lập theo quyết định số 3983/QĐ.UBND,  ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
II- TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VIỆN
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Viện, gồm:

Các đơn vị trực thuộc Viện, gồm:

- Phòng Quy hoạch – tư vấn tổng hợp 1.

- Phòng  Quy hoạch – tư vấn tổng hợp 2.

- Phòng  tư vấn Kiến trúc xây dựng.

- Phòng Khảo sát, thí nghiệm vật liệu xây dựng và địa chất công trình.

- Phòng  Khoa học kỹ thuật.

 

  

 


 

Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng