Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức
Ban lãnh đạo
Các Đơn vị trực thuộc
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023

Số lượt truy cập
913588
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

 

 
 
 
  
Trưởng phòng 
KS. Hà Văn Hợp
Phó trưởng phòng
KS. Nguyễn Nhã Vinh

* Tổng số cán bộ công nhân viên:   28 người

   Phụ trách điều hành đội khảo sát : KS. Hà Văn Hợp

* Bộ phận Khảo sát địa hình:  21 người

 - Chức năng nhiệm vụ:
            + Lập đề cương nhiệm vụ, phương án khảo sát địa hình;
            + Thực hiện các nội dung khảo sát địa hình: Lập lưới khống chế cao tọa độ, đo vẽ các loại bản đồ địa hình, biên tập số hoá bản đồ ... để phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế;
           + Thực hiện công tác định vị, cắm mốc các đồ án quy hoạch, thiết kế đã được duyệt ra thực địa;
            + Thực hiện công tác định vị, đo lún và độ chuyển dịch các công trình;     
            + Thu thập, tổng hợp, chỉnh lý các hồ sơ, số liệu về khảo sát địa hình khi Lãnh đạo Viện yêu cầu;
            + Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực đo vẽ thành lập bản đồ địa hình;
            + Tham mưu cho lãnh đạo Viện trong công tác giúp Sở Xây dựng và UBND các cấp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khảo sát địa hình;
          + Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.
* Bộ phận Khảo sát địa chất:  7 người
- Chức năng, nhiệm vụ:
            + Lập đề cương nhiệm vụ, phương án khảo sát địa chất công trình.
            + Khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế quy hoạch, thiết kế các công trình kỹ thuật hạ tầng, các công trình kiến trúc.
            + Khảo sát thăm dò đánh giá khả năng nguyên vật liệu xây dựng.
            + Thí nghiệm các tính chất cơ lý của đất, đá… và các loại VLXD khác.    
            + Thực hiện một số dịch vụ chuyên ngành khác theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Các tin khác
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng