Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức
Ban lãnh đạo
Các Đơn vị trực thuộc
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023

Số lượt truy cập
913600
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT
                                                             
Trưởng phòng
THs. KS. Ngô Phú Nho
Phó Trưởng phòng
KTS. Hồ Mạnh Tuấn

 

- Số cán bộ công nhân viên :                     6 người

* Chức năng, nhiệm vụ:
            * Công tác quản lý kỹ thuật và nghiên cứu khoa học:
            - Quản lý kỹ thuật:
            + Phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật (OTK ) các sản phẩm trên các lĩnh vực khảo sát thiết kế (Đồ án Quy hoạch, Hạ tầng kỹ thuật, Kiến trúc, Khảo sát địa chất, Khảo sát địa hình..) nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy phạm, quy trình và các quy định khác do nhà nước ban hành.
            + Tham mưu và giúp Ban lãnh đạo Viện trong công tác quản lý chất lượng các sản phẩm kỹ thuật do Viện thực hiện .
            + Thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng (không phải do Viện lập) phục vụ cho công tác phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.
            + Thường trực hội đồng khoa học của Viện. Có trách nhiệm thông báo, tổ chức các cuộc họp báo cáo tiến độ, chất lượng các đồ án tại Viện.
            + Tham mưu điều hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 2008
            - Nghiên cứu khoa học:
            + Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về công tác nghiên cứu khoa học tại đơn vị.
            + Theo dõi, đề xuất đăng ký, thực hiện các đề tài cấp Tỉnh, cấp Nhà nước.
            * Công tác hướng dẫn nghiệp vụ thực hành thiết kế:
            + Phòng kỹ thuật tiếp nhận cán bộ mới và các cán bộ từ phòng khác để hướng dẫn thực hiện thiết kế các đồ án, kiểm tra năng lực, đề xuất với Lãnh đạo Viện điều động bổ sung vào các vị trí phù hợp phục vụ sản xuất.
            + Thực hiện các đồ án do Lãnh đạo Viện giao.
            * Công tác Công nghệ thông tin và Thông tin.
            - Quản lý hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin triển khai tại đơn vị:
            + Quản trị mạng: thực hiện phân quyền truy cập trong mạng LAN; An ninh hệ thống: Bảo mật tuyệt đối các thông tin tại đơn vị, chống xâm nhập các phần mềm virus, phần mềm gián điệp.
            + Lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị tin học.
            + Nắm bắt, đưa các phần mềm, công nghệ mới trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, khảo sát thiết kế vào áp dụng vào SXKD một cách sớm nhất.
- Quản lý, biên tập và cập nhật thông tin quảng bá:
            + Biên tập các thông tin, cập nhật thường xuyên WEBSITE của Viện
            + Biên tập và xuất bản "Bản tin Quy hoạch - kiến trúc"
            + Quảng bá thông tin trên các phương tiện khác.
            - Xây dựng và quản lý kho dữ liệu quy hoạch - kiến trúc:
            + Lưu trữ hồ sơ quy hoạch - kiến trúc, thu thập dữ liệu chuyên môn về quy hoạch - kiến trúc, định dạng chuẩn dữ liệu, cập nhật thường xuyên vào kho dữ liệu. Từng bước ứng dụng công nghệ GIS để lưu trữ hồ sơ quy hoạch - kiến trúc.
            - Hoạt động khác:
            + Xây dựng các phần mềm quản lý phục vụ công tác quản lý trong toàn Viện.
            + Biên soạn các tài liệu công nghệ thông tin hướng dẫn sử dụng phần cứng, phần mềm tại đơn vị.
            + Thiết kế hệ thống CNTT trong các dự án đầu tư xây dựng công trình do Viện chủ trì.
Các tin khác
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng