Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức
Ban lãnh đạo
Các Đơn vị trực thuộc
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023

Số lượt truy cập
913522
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trưởng phòng
CNKT: Ngô Thị Cúc
 
 
Phó phòng
CNKT: Nguyễn Thị Hoài
 
 
 
 
 
 
 
 
- Số cán bộ công nhân viên :        06 người
 * Chức năng, nhiệm vụ:
+ Quản lý các hoạt động tài chính tại các đơn vị và thực hiện quyết toán tài chính theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nước;
+ Căn cứ vào hồ sơ quyết toán của bộ phận kế hoạch để thanh toán với các chủ đầu tư và các đơn vị trong Viện;
+  Thanh quyết toán tài chính quý, năm theo quy định kế toán thống kê của nhà nước.

 

 

 

 

Các tin khác
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng