Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức
Ban lãnh đạo
Các Đơn vị trực thuộc
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023

Số lượt truy cập
913527
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
 
 
Trưởng phòng
CNKT: Nguyễn Thế Quân
Phó Trưởng phòng
CN: Nguyễn Văn Huấn
 
Phụ trách phòng:     CNKT: Nguyễn Thế Quân
* Chức năng, nhiệm vụ:
Bộ phận kế hoạch:
          - Xây dựng kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn. 
          - Tham mưu ký kết các hợp đồng kinh tế và theo dõi tiến độ các công trình.  
          - Lập kế hoạch vốn khảo sát, quy hoạch hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
          - Lập thủ tục giao việc và nghiệm thu sản phẩm cho các đơn vị. 
          - Bàn giao hồ sơ cho các chủ đầu tư.  
          - Làm thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán với các chủ đầu tư, các đơn vị trong Viện để chuyển cho Phòng Kế toán - Tài vụ theo dõi thực hiện.
Bộ phận Tổ chức - hành chính
- Lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ cán bộ;
- Tham mưu về công tác tiếp nhận, bố trí, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ;
- Thực hiện chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, nghỉ phép, bảo hộ lao động và các chế độ liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ Công chức, Viên chức;
- Quản lý các văn bản pháp quy về chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước;
- Quản lý tài sản phương tiện, máy móc thiết bị.
Các tin khác
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng