Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức
Ban lãnh đạo
Các Đơn vị trực thuộc
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023

Số lượt truy cập
913590
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức

Vi?n tru?ng H?i d?ng KHKT Phó vi?n tru?ng Phòng Kế hoạch - TCHC Phòng Tài chính - Kế toán Phòng Khoa học kỹ thuật Phòng QH tư vấn TH1 Phòng QH tư vấn TH2 Phòng TV ki?n trúc Xây dựng Phòng Khảo sát & TNVLXD
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng