Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
16 tháng 7, 2019

Số lượt truy cập
709016
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
ỨNG DỤNG GIS PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
      Quá trình đô thị hoá ở tỉnh Nghệ An trong những năm qua đạt được kết quả nhất định, hiện nay toàn tỉnh có 21 đô thị từ loại 5 đến loại 1, với 1 thành phố, 2 thị xã, 18 thị trấn; về tương lai đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 dự kiến sẽ có 61 đô thị. Đến nay toàn bộ các đô thị hiện có đã được lập quy hoạch xây dựng hoàn chỉnh, kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của nhân dân và là nhân tố quan trọng trong mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh.
Thành phố Vinh được xác định là Trung tâm Kinh tế Văn hoá của Vùng Bắc Trung Bộ. Toàn thành phố có 25 phường xã với tổng diện tích đất thành phố khoảng 104km2, trong đó có 17 phường nội thành cũ và 8 xã ngoại thành. Cùng với sự phát triển đô thị Vinh qua từng giai đoạn luôn có các đồ án Quy hoạch xây dựng được lập để đảm bảo phát triển đúng định hướng.
Tuy nhiên, ở thành phố Vinh nói riêng và các Đô thị cả nước nói chung, trong quá trình thực hiện quy hoạch luôn có những bất cập, sự bất cập đó do thông tin không chính xác, không kịp thời, không quảng bá rộng rãi dẫn đến làm sai, quản lý sai, không có người giám sát.
Trước yêu cầu ngày càng cao của đời sống kinh tế - xã hội, để đáp ứng sự phát triển khách quan, sự hội nhập quốc tế, việc ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý  như một công cụ hỗ trợ cho công tác lập đồ án quy hoạch, và quản lý việc thực hiện theo quy hoạch là thực sự cần thiết. Cũng cần nói thêm rằng, trong vài thập kỷ qua, GIS đã phát triển rất nhanh và trở thành công cụ chủ yếu để khai thác thông tin địa lý một cách hiệu quả. Bên cạnh GIS, Ngành Viễn thám (Remote Sensing-RS) và hệ thống định vị toàn cầu (Global Position System - GPS) đã cung cấp công cụ để thu thập thông tin địa lý nhanh chóng và chính xác. Sự kết hợp của bộ ba này đã tạo ra công nghệ mới - công nghệ 3S - và đây chính là một trong những mũi nhọn phát triển khoa học kỹ thuật trong thế kỷ mới. Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý GIS: Nhờ khả năng phân tích không gian, và xử lý đa dạng thông tin, kỹ thuật GIS hiện nay được xem như là "công cụ hỗ trợ quyết định" và được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, trong đó quản lý quy hoạch xây dựng, một ứng dụng là đối tượng nghiên cứu của đề tài.
Trên địa bàn Tỉnh cũng đã có những đề tài ứng dụng GIS đã và đang được triển khai có hiệu quả: Đề tài ứng dụng GIS để quản lý dịch cúm gia cầm, đề tài “Tỉnh Nghệ An”, và một số đề tài nghiên cứu ứng dụng GIS trong công tác quản lý các công trình xây dựng.
Nắm bắt được xu thế ấy, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng Nghệ An đã luôn quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập quy hoạch xây dựng, tuy nhiên việc ứng dụng GIS chỉ mới là sử dụng phần mềm MAPINFOR và các dữ liệu MAPINFOR, còn ở mức đơn giản, thiếu tập trung của dữ liệu, từ đó thiếu tính đồng bộ khi tác nghiệp, bởi thông tin không nằm ở một kho, được quy chuẩn, mà nằm rải rác, vụn vặt.
Việc ứng dụng GIS ở mức cao hơn là một vấn đề lớn, một mặt đòi hỏi cả về trình độ con người cũng như trang thiết bị, mặt khác hết sức quan trọng đó là cần có sự quyết tâm của Lãnh đạo các cấp chính quyền. Thông tin địa lý khi được đưa vào máy tính sẽ rất thuận tiện cho công tác quản lý, tra cứu… kịp thời cung cấp cho các đơn vị lập quy hoạch và các đơn vị quản lý có liên quan đến đồ án quy hoạch.
Trong hoàn cảnh như vậy, được sự giúp đỡ, phối hợp của Sở KH & CN Nghệ An, Viện đã tiến hành thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh: "Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn TP.Vinh".
Việc nghiên cứu triển khai Đề tài nhằm mục đích xây dựng chuẩn dữ liệu để quản lý thông tin Quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Sau khi hoàn thành, sản phẩm của đề tài là kho dữ liệu bản đồ số phục vụ công tác thống kê và cung cấp thông tin nhanh chóng để giúp cho công tác Quy hoạch xây dựng, Phần mềm quản lý Quy hoạch xây dựng để quản lý và khai thác kho dữ liệu quy hoạch một cách tốt nhất. Điều này tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng công khai thông tin quy hoạch trên WEBSITE của UBND Tỉnh, để người dân cũng như các đơn vị lập quy hoạch, các cấp quản lý luôn nắm bắt được các thông tin công khai trong các đồ án Quy hoạch.
Đây thực sự là một trong những bước quan trọng, đặt nền móng cho việc ứng dụng GIS để hỗ trợ công tác lập Quy hoạch và theo dõi thông tin thực hiện Quy hoạch. Tạo nên tính đồng bộ, mở ra một hướng mới cho việc ứng dụng GIS trên địa bàn.
Đề tài này mở đầu cho dự án xây dựng một kho dữ liệu Quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.
 
                                                                                               Chủ nhiệm đề tài
                                                                                             KS. Phan Xuân Hải
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng